Boodschap 13-03-2012

Gegroet, onze grote vriend, gegroet broeder van ons, broeder van ons genootschap.

Wij groeten jou vandaag hier op dit moment wederom, wij zijn vereert met jouw verzoek om toe gesproken te worden in algemeenheid, zo wij ruimte krijgen om zaken te bespreken, die jou toekomstig zullen inspireren, in jouw werkzaamheden voor ons.

Onze vriend, we willen vandaag op een ietwat andere manier informatie tot je laten komen, we willen je voorzien van liefdevolle nieuwe inzichten en openingen voor de Nieuwe Tijd.

Grote vriend van ons, je bent al zo lang bezig, je leeft al zo lang voor ons, met ons en in ons en je bent zo waarlijk deel van ons, deel van onze grote communiteit, Broeder- en Zusterschap.

Ja, je werkt al jaren open, eerlijk, ontvankelijk, voor ons genootschap en wenst zo in de toekomst dit ook voort te zetten.

Vriend en broeder, dit siert jou, dit ben je helemaal, je bent één van ons, je bent deel van ons en voor jou en voor ons, zijn wij in onze beleving waarlijk ÉÉN.

We leven in 'EEN samenzijn', dat de grote massa, de mensheid niet kent. Maar weinige, helaas nog, hebben dit bereikt, willens en wetens neergezet, wat jij vanuit je Hart en Ziel samen wilt neerzetten met ons.

En zo ben jij voor ons geworden, voor jezelf geworden, en voor diegene die oor hebben en gehoor willen geven, de rondreizende spreker en profeet van het Hogere Woord, de profeet van de Lichtwijsheid en de profeet van die ene Goddelijke Waarheid.

Oh grote broeder, vriend en profeet, wij staan hand in hand met jou, wij leven van Hart tot Hart met jou, onze Zielen horen bij elkaar, geven elkaar voeding, inspiratie en levenskracht, die jij en wij samen nodig hebben.

Ja, het is wederzijds, ja, je bent voor ons net zo een bron van inspiratie, zoals wij voor jou zijn. En weet je, deze binding, verbinding spreidt zich groots uit binnen onze Hemelse Hiërarchie.

Ja vriend, broeder, je hebt niet stil gezeten, nee echt niet, je hebt gewerkt, veel werk verricht en vraagt eigenlijk dagelijks nog voor meer werk en dat spreidt zich hier van Zel tot Ziel uit.

Ja, wij raken zelfs onder de indruk, jouw houding tot het Hemelse Werk is verbazing- wekkend en wordt opgemerkt tot ver in de hoogste regionen binnen onze Hemelse Hiërarchie.

Weet je, als God de Vader tot je spreekt dan wekt dat indruk, als Zijn Zoon tot je spreekt geeft dit groots respect, als de Zijnen tot je komen dan ben jij wetende, dat jij gezien wordt, helemaal gezien wordt door de bewoners van de Kosmische Huizen, Allen, Allen, onze zoon.

Jij, grote vriend en broeder, bent één met ons, jij bent de Meester op Aarde, jij bent de Engel op Aarde en de Apostel op Aarde, van die grote Ene Vriend van jou, jouw Meester, jouw Leraar, jouw Broeder, Jeshua, Jezus, Christus in persoon.

Hij richt tot jou nu de volgende woorden:

'Ave, vriend, Zielgenoot, Ik groet je dankend voor jouw inzet, voor jouw Liefde en Hartsverbinding met Mijn Hart.
Onze Harten voeden elkander en onze Zielen werken met elkander, om samen EEN te Zijn, en de wereld, God de Vader, Mijn Vader, EEN te laten Zijn.

Vriend en grote Ziel, wij zijn bijna geslaagd in de grootse operatie die door Goddelijk ingrijpen moest worden neergezet. Samen, wij, jij en Ik, en zo veel anderen, hebben we de wereld, de Aarde en haar bewoners, steeds meer Verlicht.

Wij vriend, Meester en broeder, zijn hand in hand getrokken van stad naar land, van luxe tot ontzien, van duister naar Licht, van eenzaamheid tot Samenzijn, van respect tot respect.

De mens groetend, toesprekend, lerend, dat het ware leven Licht is, dat lage Aardse gewoontes, lage Aardse pijnen en kwalen brengen en dat als deze een vleugje Goddelijk Licht mogen krijgen, dat het Aardse niet echt meer bestaat en Hemels opgetild word tot het niveau van het Licht, Lichtheid.

Weet je, jij spreekt Mijn Woorden, je geeft Mijn Woorden door. Weet je, je geneest op Mijn genezingswijzen, ja je onderwijst, zoals Ik onderwijs.

Ik, Jezus Christus, vraag jou om dit tot je te nemen, om dit helemaal tot je te nemen.

Vlak jezelf niet uit in deze, je bent gelijke Mij, je bent Mij, en Ik ben jou, en dit is EENZIJN, dit is waar EENZIJN, zoals eigenlijk Al Wat Is, EEN Is.

En zo groet Ik jou vandaag hier sprekend voor Mij, sprekend voor God de Vader zijn Woorden, de Woorden van de Almachtige, Schepper en Bron van Al Wat Is,

Elias, je hoeft niet meer tot ons te komen en wij niet meer tot jou, we zijn allang bij elkaar, wij zijn allang EEN, en dit zal eeuwig en in de eeuwigheid zo zijn.

Ave, Ave, Ave.

Dank je.

Ave.'

Vriend, grote vriend, we hebben de woorden van de Heer doorgegeven, dienstig en nederig. Wij willen nu nog een kort nawoord meegeven.

Weet je, je was ziek zei je, vriend, je weet wel beter en je zoekt nog naar een verdere uitleg en bent behoeftig aan bevestiging. Dit is misschien nog wel een van de laatste vlekjes op jouw schoonheid.

Vraag niet om bevestiging van wat je al weet. Jij bent alwetend, jij bent deel van de Bron.

Ja, we hebben met je gewerkt, we waren je wederom eens aan het voorbereiden op een nieuw stuk.

Velen worden op dit moment voorbereid op een nieuw stuk en enkele worden werkelijk voor bereid op een heuse grootse Nieuwe Tijd. En jij bent zo ook nu bezig met de laatste voorbereiding lichamelijk tot je te nemen.

Want grote vriend, broeder en genezer, jij zult met enkelen nu de Nieuwe Wereld instappen, jij zult, zo jij wilt, de veldwerker zijn in de Nieuwe Tijd.

Waarom, omdat jij dit al was in de oude tijd en uit dank van ons voor jouw grootse inzet, kracht en energie, die jij verbond aan die grootse opdracht, die jij meekreeg van de Heer.

Vriend, broeder, het nieuwe Ware Land van God gaat zijn eerste bewoners toe laten, de Heer is bezig om de eerste sleutels uit te delen, jij bent klaar, jij bent een van hen die de eerste sleutels in ontvangst mag nemen.

Jij mag binnenkort Gods Nieuwe Huis ingaan. Open met de sleutel het slot en laat God de poorten van Zijn Ware Rijk openen.

Wees die bewoner, die je altijd al bent geweest, wees die verbondenheid die je bent, wees EEN met de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest.

Am inspired for ever. Am the Light as you are. Am the Angel as you are. See heaven in your eyes and am the child of heaven.

Bye Son. Bye.

Dag grote vriend.

Daag.

Ave Ave Ave

Het gaat beginnen, jij gaat beginnen.  

Halleluja. God is genadig, God zegend vriendschap in tot Broederschap en vraagt Meesterschap te begroeten in Zijn Nieuwe Rijk.

Dit is jou gegeven, dit is jouw gevraagd en zo heb jij dit neergezet, in Liefde, volhardend en daadkrachtig neergezet.

Gegroet broeder, vriend van Ons Grote Genootschap.

Wij groeten.

Bye Bye

Daag. xxx 

Licht is Licht en blijft Licht.

On White Wings - Logo - zonder adres