Boodschap 21-05-2011

Spreek tot hem, spreek tot hem, spreek tot hem.

Alom Licht, alom Licht, alom Licht. 

Mijn vriend, Mijn grote vriend, Mijn zoon, Mijn Kind, Mijn creatie, Ik groet je, Ik, Hij/Zij, die jou schiep, Hij/ Zij die jou nam, tot leven bracht, Hij die je zond, heenzond, naar het Aardse, om te zijn dat, wat je al lang bent, bent geworden voor Mij.

Mijn zoon, zo kom Ik vandaag tot je, Mijn zoon, zo wil Ik vandaag spreken tot je, Mijn zoon, zo wil Ik je vandaag oproepen, om dat te zijn wat je bent, bent geworden. 

Weet je, Mijn lieve zoon, het is nog niet zo lang geleden dat Ik je heenzond, het is nog maar net een uitademing geleden, ja Mijn zoon, Ik ademde je uit, baarde je in Mijn adem, en liet je gaan, door het grote Goddelijke Heelal, Kosmisch, landen op het Aardse plan. 

Je werd daarheen gezonden, daar waar jij moest zijn, bij hen die jou zouden ondersteunen in jouw weg.
Zo, Mijn lieve zoon, zo kwam jij in een nest terecht van geliefden, welke allen op een of andere manier, gelijke Aardse lessen, beproevingen, wensten te ondergaan. 

Een hechte groep zielen, die al vaker samen het Aardse bezochten, samen vertoefden ze op velerlei manieren op Aarde, in verschillende relationele verhoudingen. 

En zo nu weer en zo, Mijn lieve zoon, werd jij geboren, door een uitademing van Mij, jouw Schepper, gebaard en met weeën tot de wereld gebracht door jouw Aardse moeder. 

Zo, begint ergens, een uitademing geleden, jouw verhaal op het Aardse plan. 

Mijn zoon komt te Aarde, te wereld en begint in zijn familie-samenstelling dat tot zich te nemen, wat hem zal gebracht worden door de anderen, wat hem moest gebracht worden door de anderen. 

Liefde, verdriet, onbegrip, gezondheid, ziekte, geluk, pijn, vragen, vragen, vragen en vooral ervaring. 

Jouw verhaal, Mijn zoon, is een verhaal van leren, onderwijl jouw aanwezigheid op het Aardse plan. 

Zo mijn lieve zoon, begon jij ergens met jouw innerlijke zoektocht, zo begon het en zo was het voorzien.

En dit heb jij in het geheel tot op heden zo tot je genomen, in het geheel afgewerkt, opgeleid, opgevoed, zo jij wilt door Mijn geschenken, Mijn lessen voor jou. 

Mijn zoon, ik mag wel zeggen dat je een buitengewone leerling bent, je bent waarlijk een leergierige zoon, je gaat ervoor, neemt tot je, en leert, leert, leert en vraagt wederom om meer. 

En zo, Mijn zoon, ben je heden dat geworden wat je bent, je bent Meester geworden van jouw leven, je bent Meesterlijk gegroeid, je bent bijzonder in je leringen en je bent bijzonder met jouw bijzondere levensverhaal. 

Wees nu eens echt eerlijk, had jij het anders gewild, was deze weg nu echt zo moeilijk, zo jij soms denkt of ben je eigenlijk tevreden met al jij mocht tegen komen, dit omdat jij nu Meesterlijke bent gegroeid, door inzichten, vele inwijdingen, door de levenslessen die jij onderging. 

Mijn zoon, zo ben jij nu een leerling, die is geworden een Meester, ja, je bent een Meester, dat wilde je zijn, dat wou je worden en dat was jou grootste wens, toen je van Mij heenging. 

En zo, Mijn lieve zoon, zo groet Ik je nu van Meester tot Meester, van Schepper tot Schepper, van Licht tot Licht.
Mijn zoon, je draagt, doordat wat je bent geworden, zoveel Licht bij je, in je en om je. 

Wim zag het, Ik liet het hem zien, jouw Licht, fonkelend aan de Hemelse horizon, zoals ooit de Lichtster van Bethlehem straalde, bij de geboorte van Mijn Zoon Jezus Christus. 

Zoon, Mijn lieve zoon, zo groet Ik je vandaag gelijke Mijn Zoon. 

Je bent herboren in de geboorte, je bent gebaard na het baren en je hebt de bevalling moeizaam maar willend tot je genomen. Pijnlijke weeën, moeilijke bevalling, maar zelf de weg bevrucht en zelf het zaad in je bewatert, om dat te worden wat je wilde zijn. 

Mijn zoon, proficiat, nogmaals, je bent !!! 

Je bent gelijke Mij, je bent geworden dat wat je wilde zijn ! 

Vraag niet meer erna wie je bent, je bent ÉÉN met Mij, ÉÉN met de Schepper, Schepping, Bron van Alles Wat Is en zo ook Bron van jouw ZIJN.

Als de Schepper dan begint te spreken en zijn woorden tot je komen, is het met momenten nog niet helder, dat jouw Goddelijkheid tot je spreekt. 

Mijn zoon, Gods zoon, zo spreekt God tot je, dat is zijn communicatie met jou, dat is het gesproken woord wat jij nu langzaam aan begint te ontvangen. 

Laat nu alle twijfel los, laat nu alle vragen los, vertrouw dat al hetgene tot je komt van mij is, laat het zo zijn, doen worden en zie dan dat jij een al durende communicatie met mij hebt, zie dan dat wij al eeuwig in gesprek zijn en zie dan dat jij het woord van God gaat uitdragen. 

Jij zult gaan spreken voor Mij, je zult gaan stralen voor mij, je zult gaan werken voor mij en zo is jouw opdracht al een feit, jouw opdracht is voor mij heel erg helder en duidelijk en voor jou ook, maar jij twijfelt nog, gelooft nog niet en mist het vertrouwen om dat te zijn wat je bent en moet zijn voor Mij, Ik, God de Vader, voor jezelf en voor de mensheid. 

Ben Ben Ben dat wat je bent ... Goddelijk ! 

Mijn zoon, de tijd van lering is afgelopen, de lessen zijn afgesloten, onderwijs heb je genoeg gehad.

Ben nu die leraar, die onderwijst, spreek de lessen uit, die jij tot je nam. 

Spreek vanuit je Hart, je Ziel, laat je innerlijke spreken, hier liggen de lessen, die zij nodig hebben, die toekomstig tot je zullen komen. 

Velen, velen zullen voedsel vinden in jouw levensverhaal, velen zullen inspiratie vinden in jouw verhaal.
En Mijn zoon, naastbij fluister Ik en de Mijne, jou nog vele woorden in. 

Geef door, geef Meesterlijk door, wees die Leraar en Meester, die je bent.

Dag profeet, dag profeet, ...profeet. 

Mijn lieve zoon, Ik groet je tevreden als Vader, Ik groet je dankend voor alles wat jij Mij bracht. 

Ik ben zeer tevreden ! 

Ik heb gezien, Ik heb gesproken, Ik ben rijk, Mijn Rijk is verrijkt, een leerling werd Meester, de Zon straalt nu nog grootser dan voorheen. 

Zo Mijn zoon, groet Ik je, Ik God de Vader, Schepper van Al Wat Is en Bron van jouw Zijn. 

Ave, Ave, Ave. 

On White Wings - Logo - zonder adres