Boodschap 21-11-2007

Wij willen jullie bereiken, zoals wij gemeend hebben zoals het moest zijn, de voorziening in het leven zijnde, zoals het tot jullie is gekomen.

Kinderen, wees samen EEN in het ZIJN, wees geliefde broeders en zusters, wees bevriend en vriend, in het Ware Zijn.

Wees zuiver en rein naar elkander toe, eerlijk en openhartig zonder vooroordelen en blijf met beide benen op de aarde staan, dan zullen jullie eerst het echte grote werk aangereikt krijgen, wat jullie is toegedacht en toebedeeld zal worden.

2007 was een jaar van zuivering. 2008 zal dieper gaan, dieper op innerlijk niveau wel te verstaan.

Jullie, de Mensheid, zullen nu voorbereid worden op hoogst innerlijk, geestelijk, bewustzijnsniveau, op de Nieuwe Tijd.

De tijd van het herbedraden van DNA-strengen is voorbij, althans voor de echte Dienaren van God en de voorlopers van de Mensheid.

We gaan naar de 3e fase toe van 'Op weg zijn naar 2012 / 0'. We gaan nu meer naar de creatie toe. De creatie van de Nieuwe Mens en het Menszijn in het algemeen.

Jullie zullen van 2008 naar 2009 aangepast, omgevormd gaan worden naar de Nieuwe Mens.

Jullie voorlopers zullen weer van origine mens toebehorende kwaliteiten terugkrijgen. Telepathie en creatie met gedachten zal nu voor jullie in het verschiet liggen.

Dit is zware kost, want de grens, de lijn tussen gebruik en misbruik is heel erg dun. Tijdperken als Atlantis en Lemurië zijn aan dit nieuwe tijdperk voorafgegaan.

Weet dus dat we tot jullie komen alleen vanwege jullie staat van dienst. Wij hebben voorbeeld mensen nodig, warmee wij samen de toekomst verder in kunnen gaan en de Mensheid een nieuwe voor hun en eigenlijk de ware manier, van het Ware Zijn laten zien.

Maar, jullie moeten dit samen doen. Eilandjes mogen niet bestaan.

Be Oneness.

Ik Kuthumi, groet jullie.On White Wings - Logo - zonder adres