Boodschap 30-03-2014

Dag lief mens, dag lieve dochter van ons, kind wat fijn en bijzonder dat je weer aanwezig bent, wat goed dat we weer even in gesprek zijn, weet je lieverd, wij zijn altijd wel in verbinding gebleven en hebben ongemerkt al een hele lange tijd hand in hand jouw leven doorlopen.

Lieve dochter, waar zullen vandaag onze woorden over gaan, waar kunnen wij je vandaag mee van dienst zijn. Weet je lieverd, vele woorden mocht jij reeds ontvangen, vele woorden van bewondering en lof, en deze allen, zijn naar waarheid uitgesproken.

Het menselijke leven heeft jou God-zijn nooit echt aangetast.

Eenvoud, Gods eenvoud in jou, is blijven voortleven. Onwerkelijke Aardse schoonheden hebben jou nooit doen loslaten Gods eenvoud.

De mens is in jou ogen eerst mens, als hij los is geraakt van onwerkelijke vormen van het leven. De mens is eerst een mooi mens, als de eenvoud hem siert, als de eenvoud het leven inhoud geeft.

Gods wereld vraagt niet om onwaardige en onwerkelijke verafgoding van Aardse zaken. God vraagt niet om de rijkdom op te zoeken, God vraag niet om het waardige te zoeken in de al dagelijkse onwerkelijkheid.

God vraagt om de eenvoud zelf te zijn en in de eenvoud alles te vinden, in de eenvoud is namelijk ook rijkdom aanwezig.

Wie rijk wilt zijn en wilt baden in rijkdom, zal in de eenvoud moeten zoeken en vinden de Hogere Rijkdom.

Lieve dochter van ons, jij leeft in een werkelijke wereld, jij leeft in Gods Wereld, jij leeft volgens Gods maatstaven, jij bent zo leerzaam geweest, dat jij allang bent Meester geworden, wat velen der mensen nooit meester zullen worden.

God heeft zó in jou... een volgzaam mens en volgzaam kind en een Gods-mens op Aarde.

God heeft zo vrede, omdat in jou vrede aanwezig is, je hebt vrede gevonden. Je hebt al lang de innerlijke vrede gevonden, je hebt allang de Ziels-verbinding aangegaan, je bent al lang Een met God.

En in die Eenheid leef jij voort... Gods leven.

Lieverd van ons, in jou is geen hebzucht aanwezig, in jou is geen zelfzuchtigheid aanwezig. Jaloezie, boosheid, zijn in jou niet aanwezig en als het misschien heel even de kop opduikt is het zo door je geestelijke vermogen teneergeslagen.

Jouw motto is... leven en laten leven, zijn wat je hoort te zijn... wezenlijk voor je Wezen, dienstbaar zijn naar... je Hogere Zelf, Goddelijk Zelf en God en dit is Goddelijk.

Jij beheerst het Wonder des Leven, je hebt de essentie gevonden van dat Ene Leven, je hebt gevonden, je Bent een Wonder.

Lieverd van ons, in jouw Wezen is geen vraagstelling meer aanwezig, in jouw Wezen is de ontdekking allang gerealiseerd, in jouw wezen is Gods hand, Gods gedachte, Gods Liefde en Gods wijsheid aanwezig.

Je bent wat iedereen hoort te zijn... Goddelijk.

Lieve dochter van ons, laat nu zien dat jij diegene bent die heeft gevonden, door in eenvoud te Zijn.

Laat de wereld zien, dat het in eenvoud leven, een heilzaam leven brengt. Laat zien dat Gods Wereld zo eenvoudig is, laat zien dat eenvoud eenvoudig is, laat zien dat normaal zijn eenvoudig is.

Leer hen die blind zijn, omdat ze een waas voor hun ogen hebben, dat ze de werkelijkheid niet meer zien. Leer hen die blind zijn, dat ze verdwaald zijn in de hoeveelheid van wensen van hun ego. Leer hen, dat als het ego plaats maakt, Gods eenvoudige leven aanwezig zal zijn.

Leer hen dan, dat dit Goddelijke eenvoudige leven, hen alle rijkdom zal brengen die essentieel is... Liefde, Wijsheid, Kracht ...in verbondenheid met God.

Lieve dochter, leef zo voort.

Dag lief mens, daag.

Wij allen, jouw Broeders en Zusters van het Witte Broederschap.

On White Wings - Logo - zonder adres