Boodschap 15-05-2009

Onze zoon, we zien je verdiept, weer in de materie stappend, geraakt worden door het Bijbelse verhaal, over God, Jezus, Maria, de opstanding, enzovoort en zo vragen wij ook, ga hier mee voort, want hier in deze spirituele materie ligt het verhaal voor alle mensen.

Het verhaal met de symbolen die mensen nodig hebben, die hun antwoorden kunnen geven op de vele vragen die ze in zich dragen.

Wij zijn hier dan ook nu om jou deze boodschap mee te delen, een boodschap van verdere verdieping in het Goddelijke verhaal, zoals het ooit eens op Aarde werd geleefd en beleefd, en zoals het eigenlijk hedendaags nog altijd wordt geleefd, maar niet beleefd.

Dit is jammer en zonde, want in het beleven en doorleven van dit verhaal ligt de genezing voor ieder mens.

Een genezing van lichamelijke en geestelijke ziekten en blokkaden, welke de heilzame werkingen nodig hebben, welke voortvloeien uit de heilzame werking van de symbolen uit de Bijbelse verhalen.

Maar doch helaas mensen willen niet meer aan dit verhaal. Het is oud, voor hun te oud en niet meer waarde bevattend. Het is oudbollig, het is verworden tot een visie van een instituut, welke door de tijd heen het werkelijke verhaal optekende maar ook ver–woorde in taal die gebruikt kan worden voor het behoud van het instituut.

Maar God, weet dat het verhaal het verhaal is wat de Mensheid gebracht moest worden.

Zo schiep Hij de personages welke als Engelen naar de aarde werden toegezonden, om het grote Goddelijke verhaal uit te dragen, het ware verhaal van het Leven, het hoe te leven, het pure leven, in liefde en eenvoud om de Mensheid te begeleiden in hun leven.

Wijsheid in begeleiding naar de Mensheid toe gebracht door Engelen, gezonden door God.

Hoe is het dan toch zover gekomen, dat de hedendaagse mens zich totaal afzondert van dit verhaal ?

Waarom die afkeer, waarom het bewust misbruiken van het verhaal, waarom niet de Hogere Boodschap zien van dit verhaal ?

Wel, de zondeval is door de tijd heen steeds verder voortgeschreden, de mens beseft helemaal niet hoe ver ze zijn vervallen, van het Goddelijke pure Zijn.

De puurheid van de mens staat in schril contrast, tot het 'Zijn' welke ze dagelijks etaleren, velen zullen hier niet in willen meegaan en niet mee akkoord zijn en menen, denken en willen uitspreken dat ze wel degelijk zuiver zijn in hun manier van Zijn.

En dit is nu het punt waar juist de mens ziet met vertroebelde ogen, een grote waas versluierd de schoonheid van het Ware Zuivere Zijn.

Ze zijn meegesleurd in de 'andere' sferen van Zijn, met andere normen en waarden en deze normen en waarden zijn nu de oorzaak van het niet meer kunnen zien van Ware Liefde, Ware Zuiverheid en Puur Zijn.

De mens verheft zich eigenlijk in lagere normen en waarden, want ze willen zo nodig vooruitgaan, vernieuwen, doch helaas triest maar waar, ligt in deze dwangmatige neurotische drang van vooruitgang de terugval, de teneergang van schoonheid, naar verwording in schaduwachtige gelijkenissen, welke oneigenlijk, onwerkelijk en onwaar zijn.

Zo is het dan ook nodig dat de mens, ware schoonheid weer terug tot zich gaat nemen, laat hun schoonheid zien, breng hun schoonheid, open hun ogen, raak hun in hun harten, wijs hen de weg, begeleid ze op hun weg naar de Goddelijkheid in hun zelf.

Wees bewust van je gaven en kwaliteiten, onze begeleiding, we hebben veel werk te doen. We hebben je nodig, de tijd van voorbereiden is bijna over. Het is nu tijd om die Goddelijke gezand te zijn, welke als profeet, genezer en zegsman van God te werk gaat in de Aardse sferen, met behulp van Hemelse Hogere Ware Kennis en Wijsheden.

Onze zoon, wij groeten je in blijheid, jouw Broeders en Zusters van het Witte Broederschap.

Am the Angel you are.

On White Wings - Logo - zonder adres