I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet

~Mahatma Gandi~

Boodschappen vanuit het Licht

Al vele jaren lang ontvang ik als medium boodschappen vanuit de Hogere Sferen. Zo werd ik o.a. door de Meesters voorbereid op de komst van de Nieuwe Tijd en de grootse veranderingen hieraan voorafgaande welke de Mensheid zou ondergaan.

Ik raakte vertrouwd met de materie en werd zo vooraf geïnformeerd over bijvoorbeeld, rampen, overstromingen, kredietcrisis, instorten van instituten en machthebbers, etc.

Het ontvangen van de boodschappen was, is en zal altijd bijzonder blijven. Het zijn dan ook grootse momenten. De Broeders en Zusters vanuit het Licht kiezen zo hun eigen momenten om in gesprek te komen en hun boodschappen door te geven. Meestal ben ik druk en gestrest met de dagelijkse werkzaamheden bezig, zaken welke in ieder geval helemaal niet in lijn met de materie liggen.

Ik ontving, en ontvang nog steeds, de boodschappen als geschenken van de bewoners van de Hemelse en Kosmische Sferen. De Bron van Licht brengt de mens werkelijk zuivere liefde, inzicht en wijsheid. Iedere boodschap, communicatie en gesprek met hen Allen maakt me blij. Het zijn zegeningen en ik ontvang ze als zegeningen en voel me dan ook werkelijk gezegend.

Met groot respect voor Allen die tot mij komen, spreek ik dan ook een woord van dank uit !

Enkele boodschappen vinden nu een plek op deze website. Ze verdienen een plek van aandacht, want zij hebben de geïnteresseerde mens veel te bieden.

Allen geven ze inzicht en wijsheid in de processen, welke de mensheid op weg zijnde naar 2012 / het jaar Nul is ondergaan en thans in de Nieuwe Tijd zijnde nog zal ondergaan.

 

Mediumschap

Als spiritueel coach en medium ben ik reeds vele jaren actief bezig en heb zo door de jaren heen, samen met dierbare vrienden, vele mooie spirituele evenementen en grootse activiteiten georganiseerd en neergezet. 

Het mediumschap echter, opent de deuren voor mij, die ik zo graag voor iedereen zou willen zien opengaan. Het brengt me veel vreugde om tijdens mijn werkzaamheden de mens in de mens te zien, de ziel van de mens te ontmoeten en in verbinding te zijn met het grotere wezen van de mens.

Mijn ware rijkdom komt dan ook voort uit de vele ontmoetingen met de mens.

Kernwoorden: spiritueel coach en medium, automatisch schrift, cursus- en workshopleider, reiki master, Master healer, oosterse acupressuurmassage, tibetaanse klankschaalhealing & meditatie, organisator evenementen en activiteiten.

You can hear the footsteps of God when silence reings in the mind

~Sathya Sai Baba~